ÖZET GÖNDERİMİ SON TARİH: 15 Şubat 2024

Bildirilerinizi samet.kibar@ethiccon.com adresine gönderebilirsiniz.

Özet gönderimleri e-toplantı kitabında Özet Dokümanı olarak yayınlanacaktır.
Hazırlanan özet Türkçe dilinde olmalıdır.
Kongre Düzenleme Komitesi ve Bilim Kurulu bildiri özetini kabul etme, reddetme hakkına sahiptir.
Özet gönderimi onaylandıktan sonra sorumlu yazara e-posta yoluyla iletilecektir.
ÖZET GÖNDERİMİ KABUL KRİTERLERİ
Yazarın adı-soyadı, unvanı, çalıştığı yer ve şehri açıkça belirtilmelidir. Ancak bunların dışında özette yazarları veya kurumu tanıtan/tanıtan hiçbir cümle bulunmamalıdır. Özet konular baş ağrısı veya nöropatik ağrı alanlarından seçilebilir. Ayrıca sunumu yapan kişinin adı da belgede belirtilmelidir. Özet Türkçe olarak hazırlanmalı ve en fazla 250 kelime yazılmalıdır.
Özet gönderimi standartlara uygun olması açısından aşağıdaki bölümleri içermelidir:
• Arka plan
• Amaç
• Yöntem
• Sonuçlar
• Çözüm
• 3 ila 5 anahtar kelime
• Araştırmacıların mali ilişkileri (varsa) açıklanmalıdır. Sonuç alınamayan bildiri özetleri kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
Özet gönderiminin onaylanması durumunda; Bildiri gönderiminden önce yazarlardan en az birinin (tercihen sunum yapan kişi) kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.
 
SÖZLÜ ÖZET SUNUM KURALLARI
Sözlü özet sunum süresi 10 dakikadır (5 dakika sunum, 5 dakika tartışma).
Sunum için en fazla 12-20 slayt hazırlanması önerilmektedir.
Projektör ve bilgisayar desteği sağlanacaktır.
Onaylanan özetlerin sunum tarihi ve saati daha sonra bildirilecekt

Gün
Saat